LOẠI XE GIÁ CÔNG BỐ GIÁ LĂN BÁNH
MAZDA 2 SEDAN LUXURY 564.000.000 626.430.700
MADAZ 2 SPORT LUXURY 594.000.000 659,430,700
NEW MAZDA 2 Sedan 1.5 AT 2020 509,000,000 566,430,700
NEW MAZDA 2 Sedan 1.5 Deluxe 2020 545,000,000 606,430,700
NEW MAZDA 2 Sedan 1.5 Luxury 2020 599,000,000 665,430,700
NEW MAZDA 2 Sedan 1.5 Premium 2020 649,000,000 720,430,700
NEW MAZDA 2 SPORT 1.5 DELUXE 2020 555,000,000 617,430,700
NEW MAZDA 2 SPORT 1.5 LUXURY 2020 609,000,000 676,430,700
NEW MAZDA 2 SPORT 1.5 PREMIUM 2020 665,000,000 738,430,700
LOẠI XE MÀU XE GIÁ CÔNG BỐ GIÁ LĂN BÁNH
TIÊU CHUẨN 669.000.000 741,530,700
XÁM & TRẮNG 673.000.000 745.530.700
ĐỎ PHA LÊ 677.000.000 749.530.700
LOẠI XE GIÁ CÔNG BỐ GIÁ LĂN BÁNH
ALL NEW MAZDA3 1.5 DELUXE 719.000.000 797,430,700
ALL NEW MAZDA3 1.5 LUXURY 769.000.000 852,430,700
ALL NEW MAZDA3 1.5 PREMIUM 839.000.000 929,430,700
ALL NEW MAZDA3 2.0 LUXURY 869.000.000 962,430,700
ALL NEW MAZDA3 2.0 PREMIUM 919.000.000 1,017,430,700
ALL NEW MAZDA3 SPORT 1.5 DELUXE 759.000.000 841.430.700
ALL NEW MAZDA3 SPORT 1.5 LUXURY 799.000.000 885.430.700
ALL NEW MAZDA3 SPORT 1.5 PREMIUM 869.000.000 962.430.700
ALL NEW MAZDA3 SPORT 2.0 LUXURY 899.000.000 995.430.700
ALL NEW MAZDA3 SPORT 2.0 PREMIUM 939.000.000 1039.430.700
LOẠI XE MÀU XE GIÁ CÔNG BỐ GIÁ LĂN BÁNH
TIÊU CHUẨN 819.000.000 907,430,700
XÁM & TRẮNG 823.000.000 911,430,700
ĐỎ PHA LÊ 827.000.000 915,430,700
TIÊU CHUẨN 899.000.000 995,430,700
XÁM & TRẮNG 903.000.000 999,430,700
ĐỎ PHA LÊ 907.000.000 1,003,430,700
TIÊU CHUẨN 904.000.000 1,000,430,700
XÁM & TRẮNG 908.000.000 1,004,430,700
ĐỎ PHA LÊ 912.000.000 1,008,430,700
TIÊU CHUẨN 1.019.000.000 1,127,430,700
XÁM & TRẮNG 1.023.000.000 1,131,430,700
ĐỎ PHA LÊ 1.027.000.000 1,135,430,700
LOẠI XE MÀU XE GIÁ CÔNG BỐ GIÁ LĂN BÁNH
ĐỎ PHA LÊ
1.012.000.000
1,119,000,000
LOẠI XE GIÁ CÔNG BỐ GIÁ LĂN BÁNH
NEW MAZDA CX5 2.0 DELUXE 899.000.000 996,930,700
NEW MAZDA CX5 2.0 LUXURY 949.000.000 1,046,930,700
NEW MAZDA CX5 2.0 PREMIUM 989.000.000 1,094,930,700
NEW MAZDA CX5 PREMIUM 2.5 (NO I-ACTIVSENSE) 1.019.000.000 1,127,930,700
NEW MAZDA CX5 PREMIUM 2.5 1.069.000.000 1,182,930,700
NEW MAZDA CX5 PREMIUM 2.5 AWD 1.149.000.000 1,270,930,700
LOẠI XE GIÁ CÔNG BỐ GIÁ LĂN BÁNH
MAZDA CX8 DELUXE 1.149.000.000 1270,430,700
MAZDA CX8 LUXURY 1.199.000.000 1325,430,730
MAZDA CX8 PREMIUM 1.349.000.000 1490,430,700
MAZDA CX8 PREMIUM AWD 1.399.000.000 1545,430,700
LOẠI XE GIÁ CÔNG BỐ GIÁ LĂN BÁNH
MAZDA BT-50 STANDARD 4X4 MT 590.000.000 632,826,300
MAZDA BT-50 DELUXE 4X2 AT 625.000.000 669,926,300
MAZDA BT-50 LUXURY 4×2 ATH 664.000.000 711,266,300
MAZDA BT-50 PREMIUM 4×4 3.2 ATH 749.000.000 801,366,300